ترجمه Gatekeeper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروازه‌ بان‌. می باشد

Gatekeeper به چه معناست و Gatekeeper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gatekeeper

دروازه‌ بان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دروازه‌ بان‌., ترجمه دروازه‌ بان‌., کلمات شبیه دروازه‌ بان‌.
دانلود فایل ها