خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22371 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22371','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22371 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gatekeeper به فارسی

ترجمه Gatekeeper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دروازه‌ بان‌. می باشد

Gatekeeper به چه معناست و Gatekeeper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gatekeeper

دروازه‌ بان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دروازه‌ بان‌., ترجمه دروازه‌ بان‌., کلمات شبیه دروازه‌ بان‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: