ترجمه Gateway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدخل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دروازه‌.

Gateway به چه معناست و Gateway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gateway

مدخل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مدخل‌, ترجمه مدخل‌, کلمات شبیه مدخل‌ , دروازه‌. به لاتین
دانلود فایل ها