ترجمه Gather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرد امدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جمع‌ شدن‌ , در فارسی : بزرگ‌ شدن‌ , به فارسی : جمع‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : گرد كردن‌

Gather به چه معناست و Gather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gather

گرد امدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرد امدن‌, ترجمه گرد امدن‌, کلمات شبیه گرد امدن‌ , جمع‌ شدن‌ به لاتین , بزرگ‌ شدن‌ به لاتین , جمع‌ كردن‌ خارجی , گرد كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها