ترجمه Gatherer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمع‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرد اورنده‌.

Gatherer به چه معناست و Gatherer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gatherer

جمع‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جمع‌ كننده‌, ترجمه جمع‌ كننده‌, کلمات شبیه جمع‌ كننده‌ , گرد اورنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها