ترجمه Gathering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرد اوري‌. می باشد

Gathering به چه معناست و Gathering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gathering

گرد اوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گرد اوري‌., ترجمه گرد اوري‌., کلمات شبیه گرد اوري‌.
دانلود فایل ها