ترجمه Gaud در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر سر وصدا و تو خالي‌. می باشد

Gaud به چه معناست و Gaud یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaud

پر سر وصدا و تو خالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پر سر وصدا و تو خالي‌., ترجمه پر سر وصدا و تو خالي‌., کلمات شبیه پر سر وصدا و تو خالي‌.
دانلود فایل ها