ترجمه Gauge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اندازه‌ , در فارسی : پيمانه‌ , به فارسی : مقياس‌ , سایر ترجمه ها : معيار ضخامت‌ ورق‌

Gauge به چه معناست و Gauge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gauge

درجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درجه‌, ترجمه درجه‌, کلمات شبیه درجه‌ , اندازه‌ به لاتین , پيمانه‌ به لاتین , مقياس‌ خارجی , معيار در زبان , ضخامت‌ ورق‌انگلیسی
دانلود فایل ها