ترجمه Gauge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندازه‌ گرفتن‌. می باشد

Gauge به چه معناست و Gauge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gauge

اندازه‌ گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اندازه‌ گرفتن‌., ترجمه اندازه‌ گرفتن‌., کلمات شبیه اندازه‌ گرفتن‌.
دانلود فایل ها