ترجمه Gaunt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ويران‌ كردن‌.

Gaunt به چه معناست و Gaunt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaunt

ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساختن‌, ترجمه ساختن‌, کلمات شبیه ساختن‌ , ويران‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها