ترجمه Gavote در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موسيقي‌ اين‌ رقص‌

Gavote به چه معناست و Gavote یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gavote

(ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌, ترجمه (ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌, کلمات شبیه (ettovag) نوعي‌ رقص‌ سريع‌ فرانسوي‌ , موسيقي‌ اين‌ رقص‌ به لاتین
دانلود فایل ها