ترجمه Gaze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگاه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نگاه‌ خيره‌.

Gaze به چه معناست و Gaze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaze

نگاه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگاه‌ كردن‌, ترجمه نگاه‌ كردن‌, کلمات شبیه نگاه‌ كردن‌ , نگاه‌ خيره‌. به لاتین
دانلود فایل ها