ترجمه Gazette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مجله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجله‌ رسمي‌ , در فارسی : روزنامه‌ , به فارسی : اعلان‌ و اگهي‌ , سایر ترجمه ها : در مجله‌

Gazette به چه معناست و Gazette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gazette

مجله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مجله‌, ترجمه مجله‌, کلمات شبیه مجله‌ , مجله‌ رسمي‌ به لاتین , روزنامه‌ به لاتین , اعلان‌ و اگهي‌ خارجی , در مجله‌ در زبان
دانلود فایل ها