ترجمه Gearbox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جعبه‌ دنده‌. می باشد

Gearbox به چه معناست و Gearbox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gearbox

جعبه‌ دنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جعبه‌ دنده‌., ترجمه جعبه‌ دنده‌., کلمات شبیه جعبه‌ دنده‌.
دانلود فایل ها