ترجمه Gearshift در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌ دنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دنده‌ عوض‌ كن‌.

Gearshift به چه معناست و Gearshift یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gearshift

ميله‌ دنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌ دنده‌, ترجمه ميله‌ دنده‌, کلمات شبیه ميله‌ دنده‌ , دنده‌ عوض‌ كن‌. به لاتین
دانلود فایل ها