ترجمه Gee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هين‌ (كه‌ درموقع‌ راندن‌اسب‌ و گاو گفته‌ ميشود)

Gee به چه معناست و Gee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gee

هي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هي‌, ترجمه هي‌, کلمات شبیه هي‌ , هين‌ (كه‌ درموقع‌ راندن‌اسب‌ و گاو گفته‌ ميشود) به لاتین
دانلود فایل ها