ترجمه Gelatinization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ژلاتينه‌ شدن‌. می باشد

Gelatinization به چه معناست و Gelatinization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gelatinization

ژلاتينه‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ژلاتينه‌ شدن‌., ترجمه ژلاتينه‌ شدن‌., کلمات شبیه ژلاتينه‌ شدن‌.
دانلود فایل ها