ترجمه Gelation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انعقاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بستگي‌ , در فارسی : بسته‌ شدگي‌ , به فارسی : سفت‌ شدگي‌.

Gelation به چه معناست و Gelation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gelation

انعقاد به خارجی , ریشه انگلیسی انعقاد, ترجمه انعقاد, کلمات شبیه انعقاد , بستگي‌ به لاتین , بسته‌ شدگي‌ به لاتین , سفت‌ شدگي‌. خارجی
دانلود فایل ها