ترجمه Gelidity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسته‌شدگي‌.

Gelidity به چه معناست و Gelidity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gelidity

سردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سردي‌, ترجمه سردي‌, کلمات شبیه سردي‌ , بسته‌شدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها