ترجمه Gemologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsigolommeg) جواهرشناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوهر شناس‌.

Gemologist به چه معناست و Gemologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gemologist

(tsigolommeg) جواهرشناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tsigolommeg) جواهرشناس‌, ترجمه (tsigolommeg) جواهرشناس‌, کلمات شبیه (tsigolommeg) جواهرشناس‌ , گوهر شناس‌. به لاتین
دانلود فایل ها