ترجمه Gemsbok در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افريقاي‌ جنوبي‌. می باشد

Gemsbok به چه معناست و Gemsbok یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gemsbok

افريقاي‌ جنوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی افريقاي‌ جنوبي‌., ترجمه افريقاي‌ جنوبي‌., کلمات شبیه افريقاي‌ جنوبي‌.
دانلود فایل ها