ترجمه Genbral Purpose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همه‌ منظ‌وره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عام‌ منظ‌وره‌.

Genbral Purpose به چه معناست و Genbral Purpose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genbral Purpose

همه‌ منظ‌وره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همه‌ منظ‌وره‌, ترجمه همه‌ منظ‌وره‌, کلمات شبیه همه‌ منظ‌وره‌ , عام‌ منظ‌وره‌. به لاتین
دانلود فایل ها