ترجمه Gendarmery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eiremradneg) ژاندارمري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اداره‌ امنيه‌.

Gendarmery به چه معناست و Gendarmery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gendarmery

(eiremradneg) ژاندارمري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eiremradneg) ژاندارمري‌, ترجمه (eiremradneg) ژاندارمري‌, کلمات شبیه (eiremradneg) ژاندارمري‌ , اداره‌ امنيه‌. به لاتین
دانلود فایل ها