ترجمه Genealogist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شجره‌ شناس‌. می باشد

Genealogist به چه معناست و Genealogist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genealogist

شجره‌ شناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شجره‌ شناس‌., ترجمه شجره‌ شناس‌., کلمات شبیه شجره‌ شناس‌.
دانلود فایل ها