ترجمه Genealogy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شجره‌ النسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شجره‌ نامه‌ , در فارسی : نسب‌ , به فارسی : سلسله‌ , سایر ترجمه ها : دودمان‌.

Genealogy به چه معناست و Genealogy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genealogy

شجره‌ النسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شجره‌ النسب‌, ترجمه شجره‌ النسب‌, کلمات شبیه شجره‌ النسب‌ , شجره‌ نامه‌ به لاتین , نسب‌ به لاتین , سلسله‌ خارجی , دودمان‌. در زبان
دانلود فایل ها