ترجمه Generalissimo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمانده‌ كل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سپهسالار , در فارسی : ژنراليسيم‌.

Generalissimo به چه معناست و Generalissimo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Generalissimo

فرمانده‌ كل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرمانده‌ كل‌, ترجمه فرمانده‌ كل‌, کلمات شبیه فرمانده‌ كل‌ , سپهسالار به لاتین , ژنراليسيم‌. به لاتین
دانلود فایل ها