ترجمه Generalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعميم‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كليت‌ بخشيدن‌.

Generalize به چه معناست و Generalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Generalize

تعميم‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعميم‌ دادن‌, ترجمه تعميم‌ دادن‌, کلمات شبیه تعميم‌ دادن‌ , كليت‌ بخشيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها