ترجمه Generate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زاييدن‌.

Generate به چه معناست و Generate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Generate

توليد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توليد كردن‌, ترجمه توليد كردن‌, کلمات شبیه توليد كردن‌ , زاييدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها