ترجمه Generosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخاوت‌ , در فارسی : خير خواهي‌ , به فارسی : گشاده‌ دستي‌.

Generosity به چه معناست و Generosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Generosity

بخشش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشش‌, ترجمه بخشش‌, کلمات شبیه بخشش‌ , سخاوت‌ به لاتین , خير خواهي‌ به لاتین , گشاده‌ دستي‌. خارجی
دانلود فایل ها