ترجمه Genitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ اضافه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حالت‌ مالكيت‌ , در فارسی : حالت‌ مضاف‌ اليه‌ , به فارسی : ملكي‌

Genitive به چه معناست و Genitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genitive

حالت‌ اضافه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ اضافه‌, ترجمه حالت‌ اضافه‌, کلمات شبیه حالت‌ اضافه‌ , حالت‌ مالكيت‌ به لاتین , حالت‌ مضاف‌ اليه‌ به لاتین , ملكي‌ خارجی




دانلود فایل ها