ترجمه Genius در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابغه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نبوغ‌ , در فارسی : استعداد , به فارسی : دماغ‌ , سایر ترجمه ها : ژني‌.

Genius به چه معناست و Genius یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genius

نابغه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نابغه‌, ترجمه نابغه‌, کلمات شبیه نابغه‌ , نبوغ‌ به لاتین , استعداد به لاتین , دماغ‌ خارجی , ژني‌. در زبان
دانلود فایل ها