ترجمه Genre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسم‌ , در فارسی : جور , به فارسی : ط‌بقه‌ , سایر ترجمه ها : دسته‌ راسته‌ , جنس‌ , ط‌رز , ط‌ريقه‌.

Genre به چه معناست و Genre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Genre

نوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوع‌, ترجمه نوع‌, کلمات شبیه نوع‌ , قسم‌ به لاتین , جور به لاتین , ط‌بقه‌ خارجی , دسته‌ در زبان , راسته‌انگلیسی , جنس‌ , ط‌رز , ط‌ريقه‌. به انگلیسی
دانلود فایل ها