ترجمه Gentility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اقا منشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بزرگي‌ , در فارسی : شرافت‌ , به فارسی : نجابت‌ , سایر ترجمه ها : اصالت‌.

Gentility به چه معناست و Gentility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gentility

اقا منشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اقا منشي‌, ترجمه اقا منشي‌, کلمات شبیه اقا منشي‌ , بزرگي‌ به لاتین , شرافت‌ به لاتین , نجابت‌ خارجی , اصالت‌. در زبان
دانلود فایل ها