ترجمه Gentle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نجيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با تربيت‌ , در فارسی : ملايم‌ , به فارسی : ارام‌ , سایر ترجمه ها : لط‌يف‌ مهربان‌ , اهسته‌

Gentle به چه معناست و Gentle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gentle

نجيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نجيب‌, ترجمه نجيب‌, کلمات شبیه نجيب‌ , با تربيت‌ به لاتین , ملايم‌ به لاتین , ارام‌ خارجی , لط‌يف‌ در زبان , مهربان‌انگلیسی , اهسته‌
دانلود فایل ها