ترجمه Gentle Sex در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنس‌ لط‌يف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنس‌ زن‌.

Gentle Sex به چه معناست و Gentle Sex یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gentle Sex

جنس‌ لط‌يف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنس‌ لط‌يف‌, ترجمه جنس‌ لط‌يف‌, کلمات شبیه جنس‌ لط‌يف‌ , جنس‌ زن‌. به لاتین
دانلود فایل ها