ترجمه Gentlemanlike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شايسته‌ مرد نجيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اقامنشانه‌ , در فارسی : مثل‌ مردم‌ شريف‌.

Gentlemanlike به چه معناست و Gentlemanlike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gentlemanlike

شايسته‌ مرد نجيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شايسته‌ مرد نجيب‌, ترجمه شايسته‌ مرد نجيب‌, کلمات شبیه شايسته‌ مرد نجيب‌ , اقامنشانه‌ به لاتین , مثل‌ مردم‌ شريف‌. به لاتین
دانلود فایل ها