ترجمه Geodetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ اقصر. می باشد

Geodetic به چه معناست و Geodetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geodetic

خط‌ اقصر. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ اقصر., ترجمه خط‌ اقصر., کلمات شبیه خط‌ اقصر.
دانلود فایل ها