ترجمه Geologize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌العه‌علم‌ زمين‌ شناسي‌ كردن‌.

Geologize به چه معناست و Geologize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geologize

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مط‌العه‌علم‌ زمين‌ شناسي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها