ترجمه Geophysics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمين‌. می باشد

Geophysics به چه معناست و Geophysics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geophysics

زمين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زمين‌., ترجمه زمين‌., کلمات شبیه زمين‌.
دانلود فایل ها