ترجمه Geophysics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمين‌ فيزيك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ژئوفيزيك‌ , در فارسی : علم‌ اوضاع‌ بيروني‌ و ط‌بيعي‌

Geophysics به چه معناست و Geophysics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geophysics

زمين‌ فيزيك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمين‌ فيزيك‌, ترجمه زمين‌ فيزيك‌, کلمات شبیه زمين‌ فيزيك‌ , ژئوفيزيك‌ به لاتین , علم‌ اوضاع‌ بيروني‌ و ط‌بيعي‌ به لاتین
دانلود فایل ها