ترجمه Geotropism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قوه‌ جاذبه‌زمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمين‌ گرايي‌.

Geotropism به چه معناست و Geotropism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geotropism

قوه‌ جاذبه‌زمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قوه‌ جاذبه‌زمين‌, ترجمه قوه‌ جاذبه‌زمين‌, کلمات شبیه قوه‌ جاذبه‌زمين‌ , زمين‌ گرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها