ترجمه Geraniol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) گرانيول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الكل‌ اشباع‌ شده‌ مايع‌ و معط‌ر.

Geraniol به چه معناست و Geraniol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geraniol

(ش‌.) گرانيول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) گرانيول‌, ترجمه (ش‌.) گرانيول‌, کلمات شبیه (ش‌.) گرانيول‌ , الكل‌ اشباع‌ شده‌ مايع‌ و معط‌ر. به لاتین
دانلود فایل ها