ترجمه Geriatrics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبحث‌امراض‌ پيري‌.

Geriatrics به چه معناست و Geriatrics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Geriatrics

پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند به خارجی , ریشه انگلیسی پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند, ترجمه پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند, کلمات شبیه پيري‌ و افراد پير بحث‌ ميكند , مبحث‌امراض‌ پيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها