ترجمه German Shepherd در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سگ‌ راهنما , در فارسی : سگ‌ گرگ‌.

German Shepherd به چه معناست و German Shepherd یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به German Shepherd

(ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) سگ‌ پليس‌ , سگ‌ راهنما به لاتین , سگ‌ گرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها