ترجمه Germanism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌الماني‌. می باشد

Germanism به چه معناست و Germanism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Germanism

زبان‌الماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌الماني‌., ترجمه زبان‌الماني‌., کلمات شبیه زبان‌الماني‌.
دانلود فایل ها