ترجمه Gerontocracy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حكومت‌ سالخوردگان‌. می باشد

Gerontocracy به چه معناست و Gerontocracy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gerontocracy

حكومت‌ سالخوردگان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حكومت‌ سالخوردگان‌., ترجمه حكومت‌ سالخوردگان‌., کلمات شبیه حكومت‌ سالخوردگان‌.
دانلود فایل ها