ترجمه Gerontologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ امراض‌ پيري‌. می باشد

Gerontologist به چه معناست و Gerontologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gerontologist

متخصص‌ امراض‌ پيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ امراض‌ پيري‌., ترجمه متخصص‌ امراض‌ پيري‌., کلمات شبیه متخصص‌ امراض‌ پيري‌.
دانلود فایل ها