ترجمه Gerund در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسم‌ مصدر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسم‌ فعل‌.

Gerund به چه معناست و Gerund یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gerund

اسم‌ مصدر به خارجی , ریشه انگلیسی اسم‌ مصدر, ترجمه اسم‌ مصدر, کلمات شبیه اسم‌ مصدر , اسم‌ فعل‌. به لاتین
دانلود فایل ها