ترجمه Gesso در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتونه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زاموسقه‌ , در فارسی : سط‌ح‌ پوشيده‌ از بتونه‌.

Gesso به چه معناست و Gesso یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gesso

بتونه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بتونه‌, ترجمه بتونه‌, کلمات شبیه بتونه‌ , زاموسقه‌ به لاتین , سط‌ح‌ پوشيده‌ از بتونه‌. به لاتین
دانلود فایل ها