ترجمه Get در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراهم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حاصل‌ كردن‌ , در فارسی : تحصيل‌ كردن‌ , به فارسی : تهيه‌ كردن‌

Get به چه معناست و Get یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get

فراهم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراهم‌ كردن‌, ترجمه فراهم‌ كردن‌, کلمات شبیه فراهم‌ كردن‌ , حاصل‌ كردن‌ به لاتین , تحصيل‌ كردن‌ به لاتین , تهيه‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها