ترجمه Get در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحصيل‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسب‌ كرده‌ , در فارسی : بدست‌ امده‌ , به فارسی : فرزند , سایر ترجمه ها : بدست‌اوردن‌

Get به چه معناست و Get یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Get

تحصيل‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تحصيل‌ شده‌, ترجمه تحصيل‌ شده‌, کلمات شبیه تحصيل‌ شده‌ , كسب‌ كرده‌ به لاتین , بدست‌ امده‌ به لاتین , فرزند خارجی , بدست‌اوردن‌ در زبان
دانلود فایل ها